PhD Support

Progress your Phd - Methode

PhD Support

Promoveren is een van de mooiste manieren om je passie voor een onderwerp te kunnen onderzoeken, je kennis te verdiepen en daarnaast professionele stappen te zetten. Niet alleen is dit voor jou iets belangrijks, je biedt ook een ontzettend waardevolle bijdrage aan jouw specifieke onderzoeksveld. Naast deze bijzondere ervaring kunnen er ook tijdens het PhD proces vele uitdagingen opduiken.

Hoe pas ik binnen de Academische wereld? Hoe blijf ik mezelf? Hoe ga ik om met concurrentie? Hoe creëer ik de juiste balans tussen privéleven en het promoveren? Hoe blijf ik gemotiveerd tijdens dit langdurige, complexe proces? Hoe ziet mijn carrière eruit na het PhD proces?

Deze vragen kunnen voor confronterende momenten en ervaringen zorgen tijdens je promotietraject. Tijdens dit traject is er vanuit de universiteit veel aandacht voor de ontwikkeling van academische vaardigheden en hoe het “boekje” uiteindelijk tot stand komt. Maar er is weinig aandacht voor deze persoonlijke onrusten, die een grote invloed kunnen hebben op het gehele proces.

Daarom richt Progress your PhD zich specifiek op dit gedeelte: jouw persoonlijke ontwikkeling. Als Academic Career Coach help ik jou bij het ontwikkelen van vaardigheden en ideeën die ervoor zorgen dat jij controle krijgt over het proces en jezelf niet verliest in de concurrerende omgeving van de academische wereld. Daarnaast help ik je handvatten te vinden die jou een richting kunnen bieden voor je carrière na je PhD.

Het is belangrijk om niet te vergeten dat iedereen een ander proces doorgaat en dat die van jou wellicht een compleet tegenovergesteld pad kan zijn dan die van je collega.

PROGRESS YOUR PHD ER VOOR GEMAAKT OM JOU TE HELPEN BIJ HET VINDEN EN BEHOUDEN VAN JOUW ROL EN PERSOONLIJKHEID TIJDENS DIT COMPLEXE PROCES. 

Progress your Phd – Methode

Uit ervaring blijkt dat PhD studenten vaak tegen de volgende problemen aanlopen tijdens het promotietraject:

NB: Over al deze thema’s is aanvullende (wetenschappelijke) info te vinden onder Tips en op het beveiligde gedeelte van deze website.

Aanpak

Als Academic Career Coach kan ik jou helpen om deze, of andere problemen die zich voordoen, doelgericht aan te pakken.

Een PhD student heeft drie belangrijke en kostbare bronnen: tijd, energie en focus. Met de juiste combinatie en strategische inzet van deze bronnen kan jij op een efficiënte en fijne manier jouw PhD proces controleren. Samen met jou kijk ik naar hoe deze bronnen het beste in te zetten zijn in jouw specifieke situatie. Dat doe ik door kritische vragen te stellen en specifiek richten op twee aandachtsgebieden in onze gesprekken:

      1. Eigen bewustzijn creëren
      2. Eigen regie nemen

1. Eigen bewustzijn creëren:

Dit bewustzijnsproces zal continu ter sprake komen in de begeleiding. Door de juiste vragen te stellen, kan jij goed inzicht krijgen in jouw rol in het proces en krijg je daarbij de kans om je eigen persoonlijkheid te ontdekken en te behouden. In andere woorden: het creëren van eigen bewustzijn draagt bij aan het behouden van je eigen persoon in een ingewikkeld proces, waar je jezelf makkelijk in kan verliezen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor je PhD resultaten, maar ook voor jezelf en je omgeving. Door je bewust te zijn van de stappen die je zet en de focus te behouden op wat je moet doen, kan je de emoties trotseren die tijdens het proces ontstaan.

2. Eigen regie nemen:

Je neemt je eigen regie in handen door de stappen die jij wilt zetten concreet te maken. Je wordt gestimuleerd om je actief en zelfstandig op te stellen en daarmee de leiding te nemen over jouw eigen leerproces. In onze sessies  vragen we ons samen af wat je doelen zijn en hoe je op de juiste elementen kan blijven focussen.

Door ons te focussen op de bovenstaande aandachtsgebieden, vinden we jouw pad door het doolhof van artikelen, tijdsdruk, emoties, conferenties, academici en de concurrerende omgeving.

PROGRESS YOUR PHD is onderdeel van de ACADEMIC CAREER COACH

Als Academic Career Coach ben ik altijd bezig met meer kennis opdoen, meer lezen. Ik geloof namelijk dat kennis zich direct verhoudt tot vrijheid. Dingen heel graag willen, maar niet weten hóé je dat precies bereikt of wáárom je dat niet bereikt is een universeel thema. Wie nadenkt over zichzelf, de wereld en de systemen in de wereld, maakt meer autonome stappen en kan persoonlijk en professioneel groeien.

Dit is hoe ik werk.

> Feel attention.

Jij lucht je hart. Ik luister en haal er de pijnpunten uit waaraan we kunnen werken. De ‘praktische’ problemen zijn snel te identificeren: vastlopen met scriptie of werk, geen plezier meer hebben in de PhD
of jouw rol als supervisor. We gaan op zoek naar de knelpunten én naar je vrijheden. Wat wil je, welke patronen moeten we doorbreken om je op weg te helpen of je motivatie terug te vinden?

> take action.

We denken maar al te vaak dat de momenten dat we vastlopen, puur veroorzaakt worden door praktische problemen. “Als ik nu maar de motivatie had, als mijn baas / professor / supervisor
me nou zou begrijpen, als ik dit nou beter zou kunnen…” Maar vaak zit de oplossing in een combinatie van de drie bronnen tijd, energie en focus. Samen gaan we hier weer een balans in terug brengen.

“Dus zó werkt het, datgene waarmee ik zit.”

> be authentic.

Je gaat niet weg met een actielijst, wel met een aantal punten waarop je de komende tijd gaat letten. Wat ga je doen om progressie te boeken? Ga je contact zoeken,
meer lezen, praten, op tijd opstaan of juist een pauze nemen? Op deze manier zet je actieve stappen naar de toekomst, zonder je blind te staren op één problematisch aspect.

(Over Scriptiewijzer) Tjitske heeft me ontzettend goed geholpen tijdens het hele scriptie proces. Ze werkt gericht, luistert aandachtig, is recht door zee wanneer dat moet en heeft zeeën van geduld. Mocht je tegen scriptie vragen aanlopen kan ik Scriptiewijzer ten zeerste aanbevelen voor dat steuntje in de rug!

Stefan hendriks

(Over Scriptiewijzer) Haar enthousiasme voor mijn onderwerp motiveerde mij enorm en leverde vruchtbare gesprekken op. Ze stelt gerichte vragen waardoor je helder krijgt wat je echt wilt vertellen en waarom. Knelpunten kom je snel tegen en zijn dan makkelijker te tackelen. Wat ik nodig had was een sparringpartner, die luistert, meedenkt en de inhoudelijke en structurele knelpunten kon aanwijzen. Tjitske heeft deze rol voor mij fantastisch vertolkt.

jolijn van aart

(Over Scriptiewijzer) Ze helpt je waar het nodig is door duidelijke afspraken en feedback. Ze leerde mij dat niet alle opmerkingen in de kantlijn als kritiek moeten worden opgevat maar dat het vooral vragen van de scriptiebegeleider zijn om meer informatie. (…) Pagina na pagina en vervolgens van hoofdstuk naar hoofdstuk heeft Tjitske me goed geholpen. Met als resultaat dat mijn scriptie nu af is!

Riejanne speelman