PhD Support

Progress your Phd - Methode

PhD Support

Promoveren is een van de mooiste manieren om je passie voor een onderwerp te kunnen onderzoeken, je kennis te verdiepen en je daarnaast persoonlijk te ontwikkelen. Niet alleen is dit voor jou iets belangrijks, je biedt ook een ontzettend waardevolle bijdrage aan jouw specifieke onderzoeksveld.

Nadat je bent gestart met je PhD traject en de eerste maanden verstreken zijn, beginnen de lastige vragen je hoofd in te stromen. Hoe ga ik om met mijn promotor? Hoe ga ik om met de drang om te presteren? Wat als mijn experimenten mislukken? Hoe ga ik mijn project afkrijgen binnen de tijd? Hoe ga ik om met de balans tussen promoveren en mijn sociale leven?

Deze vragen komen zeker naar boven tijdens je promotietraject, maar hiervoor wordt weinig ondersteuning geboden vanuit de universiteit. Tijdens dit proces is er vanuit de universiteit veel aandacht voor de ontwikkeling van academische vaardigheden. Voor je persoonlijke ontwikkeling is minder aandacht, terwijl PhD studenten zich op beide vlakken, academisch én persoonlijk, ontwikkelen tijdens het promotietraject.

Progress your PhD er voor gemaakt om jou te helpen bij het ontwikkelen van jouw eigen rol in dit promotieproject.

Daarom richt Progress your PhD zich specifiek op dit aanvullende gedeelte: jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarmee legt Progress your PhD de focus op het ontplooien en aanmoedigen van jouw eigen rol in dit proces en worden de vaardigheden ontwikkeld die ervoor zorgen dat jij de regie neemt over je eigen proces. Op deze manier wordt het promotietraject effectiever en persoonlijker, waarbij je bepaalde problemen op een betere manier kunt oplossen. Nog een mooi voordeel die erbij komt, is dat het proces hierdoor ook alleen maar leuker wordt!

Progress your Phd – Methode

Uit ervaring blijkt dat PhD studenten vaak tegen de volgende problemen aanlopen tijdens het promotietraject:

NB: Over al deze thema’s is aanvullende (wetenschappelijke) info te vinden onder Tips en op het beveiligde gedeelte van deze website.

Aanpak

Progress your PhD kan jou helpen om deze, of andere problemen die zich voordoen, doelgericht aan te pakken. Dat doen we door ons specifiek richten op de volgende twee aandachtsgebieden:

      1. Eigen bewustzijn creëren
      2. Eigen regie nemen

1. Eigen bewustzijn creëren:

Dit bewustzijnsproces zal continu ter sprake komen in de begeleiding. Door dit te aan te kaarten, krijg je goed inzicht in jouw rol in het proces en krijg je daarbij de kans om jezelf daarin te ontwikkelen. In andere woorden: het creëren van eigen bewustzijn zorgt ervoor dat je beter leert omgaan met problemen waar je tegen aan loopt. Hierdoor krijg jij vanzelf meer vertrouwen in een goed eindresultaat.

2. Eigen regie nemen:

Je neemt je eigen regie in handen door de stappen die jij wilt zetten concreet te maken. Je wordt gestimuleerd om je actief en zelfstandig op te stellen en daarmee de leiding te nemen over jouw eigen leerproces. In onze feedbacksessies praten en sparren wij hierover, waardoor jij leert om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het eindresultaat. Zo regisseer jij je eigen succes!

Immers, als jij je assertief opstelt in het proces, dan wordt het eenvoudig om de noodzakelijke stappen te zetten.

  1.  

PROGRESS YOUR PHD – HET RESULTAAT

Alle vragen, problemen en andere kwesties waar je tegenaan loopt, horen allemaal bij het proces. De begeleiding die aangeboden wordt vanuit Progress your PhD helpt structuur te geven aan het promotietraject en daarbij al deze kwesties aan te pakken. Progress your PhD bouwt samen met jou aan een goede strategie en geeft continu support, zodat jij de specialist kunt worden in jouw vakgebied.

Het resultaat van deze begeleiding is dat jij minder stress hebt en meer focus op een concreet doel. Door je persoonlijk te ontwikkelen tijdens het promotietraject, kun jij je (academische) carrière met vertrouwen tegemoet gaan, waarbij je persoonlijk sterker in je schoenen staat. Naast geslaagde experimenten, moet er een prioriteit liggen in je persoonlijke ontwikkeling waarbij je niet alleen binnen je promotietraject zelfverzekerder wordt, maar waar je na dit traject nog de vruchten van plukt. Progress your PhD is ervoor gemaakt om dit doel met jou te bereiken.  

buro dijkstra

Progress your PhD maakt onderdeel uit van buro dijkstra. De missie van buro dijkstra is om studenten en (young) professionals een volgende stap te laten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en/of carrière. Wil je meer uit je carrière halen, net zoals je meer uit het promotietraject hebt gehaald door de procesbegeleiding van Progress your PhD? Check dan de website van buro dijkstra.

(Over Scriptiewijzer) Tjitske heeft me ontzettend goed geholpen tijdens het hele scriptie proces. Ze werkt gericht, luistert aandachtig, is recht door zee wanneer dat moet en heeft zeeën van geduld. Mocht je tegen scriptie vragen aanlopen kan ik Scriptiewijzer ten zeerste aanbevelen voor dat steuntje in de rug!

Stefan hendriks

(Over Scriptiewijzer) Haar enthousiasme voor mijn onderwerp motiveerde mij enorm en leverde vruchtbare gesprekken op. Ze stelt gerichte vragen waardoor je helder krijgt wat je echt wilt vertellen en waarom. Knelpunten kom je snel tegen en zijn dan makkelijker te tackelen. Wat ik nodig had was een sparringpartner, die luistert, meedenkt en de inhoudelijke en structurele knelpunten kon aanwijzen. Tjitske heeft deze rol voor mij fantastisch vertolkt.

jolijn van aart

(Over Scriptiewijzer) Ze helpt je waar het nodig is door duidelijke afspraken en feedback. Ze leerde mij dat niet alle opmerkingen in de kantlijn als kritiek moeten worden opgevat maar dat het vooral vragen van de scriptiebegeleider zijn om meer informatie. (…) Pagina na pagina en vervolgens van hoofdstuk naar hoofdstuk heeft Tjitske me goed geholpen. Met als resultaat dat mijn scriptie nu af is!

Riejanne speelman